тунец

 • 41южноавстралийский синепёрый тунец — australinis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus maccoyii angl. southern blue finned tuna rus. австралийский тунец; голубой тунец; южноавстралийский синепёрый тунец; южный тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 42южный тунец — australinis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus maccoyii angl. southern blue finned tuna rus. австралийский тунец; голубой тунец; южноавстралийский синепёрый тунец; южный тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 43Южный тунец — Южный тунец …

  Википедия

 • 44Полосатый тунец — Полосатый тунец …

  Википедия

 • 45атлантический тунец — atlantinis juodapelekis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus atlanticus angl. Atlantic black finned tuna; black finned tuna rus. атлантический тунец; чернопёрый тунец; чёрный тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 46чернопёрый тунец — atlantinis juodapelekis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus atlanticus angl. Atlantic black finned tuna; black finned tuna rus. атлантический тунец; чернопёрый тунец; чёрный тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 47чёрный тунец — atlantinis juodapelekis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus atlanticus angl. Atlantic black finned tuna; black finned tuna rus. атлантический тунец; чернопёрый тунец; чёрный тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 48белый тунец — ilgapelekis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus alalunga angl. germon; long finned albacore; long finned tuna rus. альбакор; белый тунец; длиннокрылый тунец; длиннопёрый тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 49длиннокрылый тунец — ilgapelekis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus alalunga angl. germon; long finned albacore; long finned tuna rus. альбакор; белый тунец; длиннокрылый тунец; длиннопёрый тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 50длиннопёрый тунец — ilgapelekis tunas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Thunnus alalunga angl. germon; long finned albacore; long finned tuna rus. альбакор; белый тунец; длиннокрылый тунец; длиннопёрый тунец ryšiai:… …

  Žuvų pavadinimų žodynas